2014-01-03

List do szkoły 1 - religie inne niż katolicka


1.0.3

Poniżej zamieszczam kopię mojego listu wysłanego do dyrekcji szkoły mojego dziecka, z żądaniem zamieszczenia materiałów i zorganizowania zajęć z naszych niekatolickich religii. 

Ponieważ dyrekcja odmówiła spełnienia wszystkich punktów tego żądania, planuję walczyć o tę sprawę na drodze sądowej.

Summary of the campaign in English: below is my letter to the Polish public school attended by my child, requesting that all religions of the parents, Buddhism, etc., are treated on par with the dominant Catholic faith, including the display of our religious symbols, the information boards, state-sponsored teaching and so on, as per the Polish Constitution and the relevant laws. The school refused all the items of the request, so I plan to escalate it and fight on for our religious rights, equality in practice, and the spiritual and intellectual benefit of all the children. 
List do szkoły w sprawie symboli religijnych

Dyrekcja
Szkoła Podstawowa [nazwa szkoły]

Szanowni Państwo,

Dziękuję za wysiłki na rzecz naszych dzieci i załatwienie wielu ważnych spraw w tym roku, szczególnie zabezpieczenia placyku przed szkołą przed jeżdżącymi samochodami zagrażającymi zdrowiu spieszących do niej uczniów. Piszę ten list jednak w innej sprawie.

W ciągu ostatnich miesięcy zauważyłem w szkole wzmożoną propagandę religijną, skierowaną do wszystkich uczniów, a ograniczoną do wierzeń kościoła katolickiego.  Przyjrzałem się mechanizmom i wpływowi tej działalności na naszych wychowanków. Otóż codziennie przechodzą oni obok tablicy z hasłami katechetycznymi, zachęcających do religijnego postu, uczestnictwa w drodze krzyżowej, wielbienia bogów katolickich (patrz załącznik 1). Z kolei w salach klasowych, w tym w sali [numer klasy], gdzie uczy się mój syn, wiszą krzyże z Chrystusem – symbole chrześcijańskie. Ostatnio w ramach zajęć teatru „jasełek“, organizowanego dla całej klasy, jego uczestnicy, dzieci-aktorzy, modlili się do bóstw katolickich: Matki Boskiej i Chrystusa, zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez szkołę.
Ponieważ nie zostały zorganizowane w tym czasie zwykłe alternatywne zajęcia: matematyki czy sztuki, mój syn, chcąc nie chcąc, musiał w nich biernie uczestniczyć. Naszą opinię o tym przekazaliśmy odpowiednio wcześnie nauczycielce.

Taka działalność proreligijna wywołuje zamierzone przez jej autorów skutki wychowawczo-moralne, których najlepszym przykładem są prace graficzne dzieci na temat „Polska moja ojczyzna“, które sfotografowałem podczas ostatniego Święta Niepodległości. Ich dominujące motywy można streścić następująco: Polska to kościoły, krzyże i groby, i przywódcy religijni. Ma ona też wpływ na naszego syna i inne niekatolickie dzieci.

W naszym regionie: Europie, naszym kraju: Polsce, naszej instytucji: szkole, i w samej naszej klasie reprezentowanych jest wiele wartości moralnych i religijnych.  Jako ich przykład załączam listę świąt, które są albo obchodzone, albo omawiane w europejskich (brytyjskich) szkołach (załącznik 3): od buddyzmu do sikhizmu.

Na szczęście w wychowaniu moralnym możemy skorzystać z takich wewnętrznych zasobów szkolnych. Choćby w naszej klasie III B są trzy rodziny, które praktykują niektóre z tych religii niekatolickich: z tego co wiem, są to protestantyzm i buddyzm, być może inne. Dlatego po konsultacji z innymi takimi rodzicami z radością przyczynię się do rozszerzenia wiedzy i źródeł moralności wszystkich uczniów, korzystając z metod działania naszych braci z religii katolickiej.


W związku z tym, na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowiącej, że szkoły i placówki publiczne umożliwią uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700), która wskazuje, że zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość, religii itp. , oraz
 • Konstytucji RP, z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 53 mówiącego m.in. o zapewnieniu dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz nauczaniu religii związków wyznaniowych o regulowanej sytuacji prawnej w szkole,

  żądam:

 1. Umieszczenia w naszej klasie, obok godła narodowego i krzyża katolickiego, symbolu naszej religii buddyjskiej: mandali, patrz załącznik 4.
  Zgadzam się przy tym na zamieszczenie ewentualnych znaków religijnych przez inne rodziny, reprezentujące inne wiary.
 2. Udostępnienia nam, wyznawcom religiom innych niż katolickie, tablicy na korytarzu o wymiarach równych obecnej, poświęconej katechezie, czyli promocji zasad wiary katolickiej, uwidocznionej w załączniku 1. Zamierzamy na niej informować o zasadach naszych wiar, i zachęcać do nich i ich obchodów, w celu odpowiedniego wychowania moralnego przechodzących koło niej nauczycieli, dzieci i rodziców, i łatwiej koordynować dalsze działania.
 3. Zapraszania przez szkołę przedstawicieli innych religii, w tym naszej: buddystycznej, w celu wprowadzenia uczniów w ich zasady w salach lekcyjnych szkoły i opłacenia takich lekcji z budżetu gminy (lub szkoły), tak jak ma to miejsce w przypadku organizowania i wynagradzania nauczycieli religii katolickich (tzw. katechetów).
 4. Sporządzenia i rozdawania rodzicom po wszystkich klasach listy ewentualnych uczniów niechętnych do uczestniczenia w takich zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli naszych religii. Podkreślam: listy osób niewyrażających zgody, tak jak ma to miejsce co roku w przypadku sporządzania listy uczniów niechodzących na zajęcia z religii katolickiej, którą sami w imieniu naszego syna musieliśmy, mimo naszych protestów, podpisać.
 5. Poinformowania mnie, jako koordynatora tej inicjatywy wychowawczo-religijnej, o statystyce wyznań w naszej szkole, na podstawie dotychczasowych zapisów na zajęcia religii katolickiej, prowadzonych przez szkołę co roku na zebraniach rodzicielskich, patrz punkt 4. Dane te ułatwią nam dotarcie do innych rodzin zainteresowanych tą wychowawczą inicjatywą.

Przy okazji wzywam również do organizowania wspólnych dla wszystkich uczniów zajęć wykorzystujących bogactwo tradycyjnych świąt polskich i słowiańskich, opartych na uniwersalnym kalendarzu przesilenia zimowego, równonocy itp., bez scen modlenia się do grup bogów specyficznych dla danej religii.t

Znane mi takie polskie uniwersalistyczne zwyczaje to: Szczodre i Jare Gody, topienie Marzanny itp. Za czasów gdy sam pobierałem nauki, w latach 1970., moja państwowa szkoła podstawowa co roku organizowała obchody przynajmniej niektórych z tych świąt.

Ponieważ punkty 1-5 składają się na wieloaspektową operację, z chęcią spotkam się z dyrekcją , by skorzystać z Państwa doświadczeń zgromadzonych poprzez udostępnianie zasobów i środków naszej szkoły naukom religii katolickiej, czyli katechezie. Można ją uwzględnić w inicjatywach działającego teraz wolontariatu szkolnego, w ramach czego oferuję moją osobistą pomoc i zaangażowanie.

Proszę poinformować mnie o Państwa stanowisku i zaproponować termin spotkania w celu rozpoczęcia pracy nad naszym wnioskiem.

Załączam wyrazy szacunku,

[Podpis]

Załącznik 1: Tablica katechezy religii katolickiej w naszej SP, 2013 rok


Załącznik 2: Najważniejsze święta religijne wspominane lub obchodzone w innych europejskich szkołach, na poziomie podstawowym i średnim


Załącznik 3: prace na Święto Niepodległości 2013 do wglądu osobistego


Załącznik 4: projekt mandali, która zostanie umieszczona w sali klasy
 


 Odpowiedź szkoły i dalsze działania

Aktualizacja: Szkoła odpowiedziała na mój list. Odmownie.

10 comments:

 1. Trzymam kciuki :D Czekam na dalsze informacje dot. tego listu.

  Pozdrawiam

  ReplyDelete
 2. Oj, może być ciekawie. Pewnie nikt ze szkoły sam się nie odezwie i trzeba będzie kolejne pismo słać, albo wymyślić inny sposób na to, żeby zmusić dyrekcję do zajęcia stanowiska. Szacunek za zaangażowanie i trud włożony w całą sprawę. Życzę dużo sił w "przepychankach" ze szkołą i liczę na kontynuację na blogu tej ciekawej historii.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hmmm... jako instytucje państowa obowiązuje ich KPA, więc nie mogą nie odpowiedzieć ^-^ A jak nie zrobią tego to już na starcie złamią prawo :P

   Delete
 3. Dzięki. Jak widzicie, przygotowałem to żądanie pod ewentualną rozprawę(y) sądową, nawet na szczeblu Trybunału.

  Syna też zabezpieczyłem ;) - mam plan B.

  ReplyDelete
 4. trzymam kciuki, pomysł naprawdę niewąski, Ja mam problem z Panią w zerówce która w lalkach monster high widzi dzieło diabła i ogólnie wplata religię w trakcie zajęć, a to Jezusik będzie smutny jak dzieci będą niegrzeczne, a jak są niegrzeczne to diabeł przyjdzie, nie sądziłem że taki mamy ciemnogród.

  ReplyDelete
 5. świetna sprawa,gratuluję inicjatywy, myślę ,że ciąg dalszy nastąpi......pzdr.

  ReplyDelete
 6. Gratuluję pomysłu! Super, świetnie i fantastycznie! Myślę, że masa krytyczna już niedługo zostanie przekroczona :) Czekam z niecierpliwością na informację o reakcji dyrekcji.
  W szkole moich dzieci na szczęście jest trochę lepiej, choć do ideału daleko. Niemniej wychowawczyni syna po dwóch nieudanych próbach (w I i II klasie) wyegzekwowania ode mnie podpisu pod deklaracją, że dziecko nie będzie chodzić na religię katolicką, w III klasie się już poddała i obeszła mnie szerokim łukiem rozdając deklaracje. Ponieważ w szkole jest 9 dzieci nieuczęszczających na religię, czekamy na rejestrację kościoła Latającego Potwora Spaghetti, bo już 7 dzieciaków wystarcza, by szkoła była zobligowana do zorganizowania lekcji innych religii.

  ReplyDelete
 7. Z uwaga będę obserwował rozwój sytuacji wywołanej Pańską inicjatywą. Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w jakiej znalazło się Pańskie dziecko wierzę, że plan B jest dobrze zabezpieczony :)
  Z wyrazami najwyższego uznania!!
  Pozdrawiam

  ReplyDelete
 8. Portal Racjonalista dodał wpis o moim blogu:

  http://www.racjonalista.pl/index.php/s,31/k,414
  List do szkoły - religie inne niż katolicka (09-01-2014)
  Autor: Zezen
  Źrodło: Future and the past Zgłosił/a: HotbitList do dyrekcji szkoły z żądaniem zamieszczenia materiałów i zorganizowania zajęć z innych, niekatolickich, religii oraz zawieszenia buddyjskiej mandali obok godła państwowego i krzyża katolickiego w salach lekcyjnych.
  Do tekstu..

  Dzięki!

  ReplyDelete
 9. Mamy odpowiedź szkoły i moją analizę:
  http://futurepresent-past.blogspot.com/2014/01/list-o-szkoy-2.html

  ReplyDelete