2014-08-14

"Cyganeria", "żydostwo", "pracować na czarno" i "słaba płeć" usunięte z hiszpańskich słowników?

Każdy język nadaje "uniwersalnym" słowom swoje znacznia. Każdy dialekt, każdy idiolekt. To naturalne: język to podstawowy aspekt kultury danej grupy. Nie istnieją "uniwersalne" pojęcia, o ile w ogóle cokolwiek istnieje.

Ale macherzy od śpiewu i mas chcą kulturę zmieniać. Wierząc w hipotezę Sapira-Whorfa, chcą usunąć słowa "cyganeria" (gitanada), "żydostwo" (judiada) "słaba płeć" (sexo débil) oraz "pracować na czarno" lub "jak murzyn" (trabajar como un negro) z hiszpańskich słowników. W hiszpańskim mają one dodatkowe, nieprzyjemnie i niepolityczne znaczenia.

Czytaj o tym tu.

Z kolei stuknięte religijne władze w Malezji chcą zakazać wszystkim niemuzułmanom używania słów "Allah", "Firman Allah", "Ulama", "Hadith", "Ibadah", "Kaabah", "Qadhi'", "Illahi", "Wahyu", "Mubaligh", "Syariah", "Qiblat", "Haji", "Mufti", "Rasul", "Iman", "Dakwah", "Wali", "Fatwa", "Imam", "Nabi", "Sheikh", "Khutbah", "Tabligh", "Akhirat", "Azan", "Al Quran", "As Sunnah", "Auliya'", "Karamah", "Syahadah", "Baitullah", "Musolla", "Zakat Fitrah", "Hajjah", "Taqwa" and "Soleh".[29][30][31] .


Z innych wieści cenzorsko-lingwistycznych: zmieniają nazwy hiszpańskich miast Matajudios czy francuskich Mort aux Juifs - "śmierć żydom" [źródło].
Obie nazwy wynikają z historycznego faktu pogromu miejscowych żydóww tamtych miejscach. Ciekawe kiedy się zabiorą za niezwykle popularne Matamoros "śmierć Maurom", czy za polskiego "murzyna", który ma ten sam źródłosłów.

A więc odzyskajmy naszą mowę: cyganić, zażydzić, polaczyć, siksa, ruskie, rezuny, murzyństwo, klecha, lachy, za Chiny Ludowe...

Które obraźliwe słowo pominąłem? I co o tym sądzicie? 


No comments:

Post a Comment