2015-01-19

Z fatw dla muzułmanów polskich i jeszcze niepolskich

Pytanie: Jak ocenia islam (hukm) to, co nazywa się "pożytecznym małżeństwem". Formy tego małżeństwa są różnorakie:
  • Mężczyzna i kobieta zawierają związek (akd) po uzgodnieniu kwoty ofiarowanej kobiecie przez mężczyznę. Kwota może być przekazana jednorazowo lub w ciągu kilku lat. Takie posunięcie po to, aby udać się do wydziału d/s obcokrajowców, gdzie mężczyzna wystąpi o udzielenie pobytu każdego roku, aż otrzyma pobyt stały. Wtedy akt małżeństwa jest anulowany. Na przestrzeni tego czasu mężczyzna żyje z kobietą pod jednym dachem, są formalnie i faktycznie małżonkami, chociaż uzgodnili rozwiązanie aktu małżeńskiego, po uzyskaniu legalnego pobytu stałego. Co oczywiste, wspomniane już uzgodnienie nie jest ujawniane przed instancją wydającą akt, bowiem prawo świeckie zabrania takiego posunięcia;
  • Kiedy indziej mężczyzna nie przebywa z kobietą, z którą zawarł akt małżeństwa przed władzami, nawet nie spotykają się, bo uzgodnili że kobieta uda się z tym mężczyzną do urzędu po odnowienie pobytu każdego roku. Tam oświadcza, że jest to jej mąż. Za takie posunięcie dostaje wynegocjowaną wcześniej kwotę. Wychodzą z urzędu i każde idzie w swoją stronę. Należy pamiętać, że mężczyna decyduje się na tę formę małżeństwa po to, aby otrzymać pobyt. Zdarza się także, że w taki związek wstępuje kobieta, być może obydwaj małżonkowie są muzułmanami... W każdym wypadku w ciągu trwania związku małżeńskiego formalnie należą do siebie. Wyobraźmy sobie, że kobieta współżyła w międzyczasie z innym mężczyzną, zaszła z nim w ciążę, wtedy noworodek otrzyma nazwisko czasowego małżonka. Może się zdarzyć, że to mężczyzna zażąda prawa do współżycia, kobieta nie może mu odmówić, zwłaszcza że potrzebuje pobytu. Akt w obu formach zawierany jest przed właściwym urzędem stanu cywilnego. Zdarza się, że akt małżeństwa jest aktem szariackim spełniającym wszelkie wymagane warunki, ale strony nie wyjawiają uzgodnienia w treści aktu. O uzgodnieniu wiedzą tylko niektórzy członkowie obu rodzin;
  • Jest też tak, że meżczyzna żeni się z kobietą wnosząc wiano (sadak), jednocześnie ukrywa przed nią, a ujawnia przed bliskimi, że żeni się tylko dla uzyskania pobytu. Kiedy otrzyma pobyt, rozwodzi się. Taki mężczyzna wie, że nie może ujawnić przed żoną swych zamiarów, bo zażąda od niego rozwodu, jeszcze przed otrzymaniem pobytu.No comments:

Post a Comment