2015-10-23

O pasożytnictwie słów kilka

Cytaty z Wikipedii:

Definicja

Każdy rodzaj pasożytnictwa wymaga przystosowania się pasożyta do odmiennego środowiska życia lub specyficznych cech gospodarza. Pasożyty zewnętrzne wykształciły mechanizmy przyczepiania się do ciała żywiciela. Wysoki stopień przystosowania jest szczególnie widoczny u pasożytów wewnętrznych. Są to często zwierzęta o znacznie uproszczonej budowie: brak narządów ruchu, zanikający przewód pokarmowy, odporność na działanie enzymów trawiennych u pasożytów jelitowych, czy odporne na działanie układu odpornościowego żywiciela antygeny powierzchniowe u pasożytów krwi[2]. Funkcje chłonne jelita przejęła u nich powierzchnia ciała[10]. Trudności związane z zamknięciem cyklu życiowego (przegęszczenie wewnątrz ciała żywiciela, konieczność jego opuszczenia) rekompensuje duża rozrodczość i wykorzystanie żywiciela pośredniego.


Niektóre pasożyty mogą wywoływać zmiany zachowania swoich żywicieli (poprzez zmiany hormonalne), a nawet zmianę ekspresji genów[2].


Etymologia


Greek παράσιτος (parasitos), "one who eats at the table of another"[8] and that from παρά (para), "beside, by"[9] + σῖτος (sitos), "wheat".[10]

Hierarchia


Istnieją także pasożyty pasożytów:
An epiparasite is one that feeds on another parasite. This relationship is also sometimes referred to as hyperparasitism, exemplified by a protozoan (the hyperparasite) living in the digestive tract of a flea living on a dog.  https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism#Host_defensesSocjologia

Nie przymierzając, takimi nadpasożytami byliby Cyganie:
  • wynajmujący zapijaczonym oszustom Polakom mieszkania w Birmingham, nieprawnie uzyskane wcześniej od tamtejszej rady miejskiej [historie podobne do tych tu lub tu], 
  • chajtającym się na niby z Nigeryjczykami, tylko dla brytyjskiego paszportu [tu lub tu], 
  • pożyczający sobie lub Afgańczykom dokumenty i numery ubezpieczenia społecznego [tu], albo 
  • przewożący najnowszych afrykańskich najeźdzców węgierskimi czy rumuńskimi ciężarówkami z Grecji do Niemiec, z tragicznymi tego konsekwencjami [tu]. 
A może my też nimi jesteśmy, tego nie zauważając, w naszych rodzinach, społecznościach, krajach, świecie? Co sądzicie? 

2015-10-20

List do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: polityczne kryteria doboru finansowanych programówSent: Friday, October 16, 2015 To: 'XYZ@pcyf.org.pl'
Subject: Kryteria doboru dotowanych programów

Szanowni Państwo,

W swoim publicznym programie działalności piszecie: 

„Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne.” (źródło).

Z ciekawości zajrzałem do zasad finansowania i listy zaakceptowanych przez Państwa wniosków o dofinansowanie, które dają lepszy obraz celów działalności. Oto co Państwo wspierają: „Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora” (źródło)

Zaś wśród promowanych (zaakceptowanych) inicjatyw są takowe:

Fundacja Aktywizacja
Warszawa
Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji


Stowarzyszenie Amnesty International
Warszawa
Samorząd przyjazny prawom człowieka
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Warszawa
Zoom na Rady Seniorów - Uniwersytet Obywatelski
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a
Wrocław
Outsourcing usług technicznych przez instytucje publiczne
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Częstochowa
Monitoring wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce.
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Komercjalizacji Innowacji
Katowice
Środki publiczne a system zarządzania i wdrażania innowacji w organizacjach
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji
Nowa Sól
Audyt społeczny języka urzędowego w subregionie zielonogórskim
Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW ProCollegio
Warszawa
Monitoring zlecania usług prawniczych przez samorząd terytorialny
Fundacja "Promilitaria XXI"
Warszawa
STOP dla mowy nienawiści wobec kobiet w służbach mundurowych

Na tym zakończę, dotarwszy do 1/3 tej listy.

Proszę powiedzieć: co mają one wspólnego z „rozwojem dzieci i młodzieży”? Czemu zamiast na polskie dzieci (przypominam: taka jest nazwa Państwa fundacji i publicznie deklarowane cele), zamierzacie Państwo wydawać (co prawda cudze) pieniądze na militarystów (fundacja, wspierającej nowoczesne rozwiązania krajowego przemysłu obronnego” - źródło), na komercjalizację innowacji technologicznych przez biznes lub organizacje polityczne?

Czyż niektóre z nich to nie „podmioty zrzeszające grupy zawodowe, których celem jest jedynie wspieranie i ochrona interesów ich członków, oraz organizacje, których celem jest jedynie wspieranie jednego podmiotu (szkoły, uczelni, teatru itp.)”?

Oto niektóre z projektów, które z kolei odrzuciliście:
Fundacja Dziecięca Fantazja
Warszawa
,,Inkubator Powrotu" - pomoc rodzicom dzieci nieuleczalnie chorych.

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Opole
Wsparcie i terapia rodzin osób niepełnosprawnych "W Rodzinie tkwi siła"

Fundacja Edukacji i Wspierania Rozwoju EVOLVER
Chorzów
Aby się rozwijać- rozwój, wsparcie, terapia dzieci autystycznych oraz ich rodzin

Fundacja Krok Po Kroku
Oława
"Jestem mamą, jestem tatą mogę więcej"

Fundacja Lemoniada
Borzęcin
Wielospecjalistyczne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA
Warszawa
"Koń doda im skrzydeł - usprawnianie funkcjonowania  młodzieży niepełnosprawnej"Zakończę cytatem z komunisty Ferdynanda Lassalle’a – patrona jednej z politycznych organizacji (źródło) z powyżej listy Państwa planowanych grantów, moje wolne tłumaczenie :
"Nigdy nie poznałem niczego równie śmiesznego, zepsutego, a na dłuższą metę niemożliwego jak konstytucjonalizm ... doszedłem do przekonania, że nic nie ma większej przyszłości i nie jest bardziej dobroczynne niż monarchia, jeśliby tylko stała się monarchią społeczną. W takim przypadku namiętnie nosiłbym jej sztandar, a programy konstytucyjne szybko bym wrzucił do pieca."
Źródło: Rohan Butler, The Roots of National Socialism, 1783-1933 (Faber and Faber, 1941), str. 134 (więcej).

Czy też tak Państwo sądzą? Czy też tego chcecie uczyć nasze dzieci?

Państwa odpowiedź zamieszczę na swoim społeczno-politycznym blogu.

----------------

Odpowiedź 1:Przepraszamy, niestety nie możemy odebrać wiadomości. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z biurem Fundacji 22 826 10 16.

Please contact  PCYF's office tel. +48 22 826 1016


Odpowiedź 2:Szanowny Panie
Program Obywatele dla Demokracji jest realizowany w partnerstwie, przez Fundację im. Stefana Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Dotacje przyznawane są w ścieżkach tematycznych takich jak: zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniom, partycypacja obywatelska, kontrola obywatelska oraz dzieci i młodzież (http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/). Projekty, które Pan wymienił otrzymały dofinansowane (lub nie) w ramach innych ścieżek tematycznych niż dzieci i młodzież. Wszystkie wnioski oceniane były przez zespół niezależnych ekspertów, specjalizujących się w danym obszarze tematycznym, zgodnie z Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców
oraz kryteriami przedstawionymi w karcie oceny merytorycznej, stanowiących załącznik do Podręcznika. Dokumenty zamieszczone są na stronie programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl. Dokumenty oraz wytyczne zawarte w procedurach oceniania wniosków programu Obywatele dla Demokracji zostały zatwierdzone przez Biuro Mechanizmów Finansowych EOG w Brukseli.


Z poważaniem
XXX


----
Informacja i promocja
Obywatele dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego

2015-10-18

Polish police and courts afraid of Islamic migrants: presumed killer Aslan Avduev, Аслан Авдуев, let free to roam Poland despite 2 extradition sentences further to Interpol notice1.1.4

Meet the Chechen "refugee" Mr Aslan Avduev (Аслан Авдуев), who under the pseudonyms „Abulhan Haluev” (source), "Abdulkhan K" (source) and some other ones, has been living and "working" for years in Olsztyn, Poland since 2008, after he rescued himself through the well-protected Polish border.

Why is he shirtless in this photo? Because of his part-time job: an MMA fighter and enforcer.

His better known friend is another sportsman Mr Aslambek Saidov (source1, source2), with whom (and two Poles) he was arrested in 2014 for robbing and extorting Polish businessmen (source), see this film:


Mr Saidov and his two Polish co-defendants were released already in 2014 on bail, while Avduev stayed behind bars.

Why only he was left behind? Fast forward to summer of 2015. Afraid of Aslan's and his Islamic friends' direct threats to the prison guards, the police relocated him to another city: Gdańsk (source), from where he was supposed to be transported to the court each time (video link having been protested by his lawyer as "inhuman"). After a couple of sittings, the judges and anti-terrorist police felt so intimidated that the latter even refused to transport Avduev to the court (source), after he did not deign to leave his cell on account of Ramadan (source). 

The unmasked policeman's gesture says it all:
Under pressure, the court released him on 2 October 2015, as the victims did not turn up to testify, having received an offer they could not refuse. Officially, all witnesses "came to understanding with the accused" and withdrew the charges. Avduev is thus also out of prison, a sizeable bail having been paid once again by his friends (source).

Let us dox the background of this well-integrated and successful refugee. After being a "Chechen freedom fighter" fighting the Russians (his own words), and being sought for unrelated murder thousands of miles away in Kaliningrad region, Russia (source1, source2), he escaped to Poland using false identity and papers, making it to the list of 10 most dangerous criminals in Kaliningrad, still current as of 2015.

Here are the few photos from profiles of "Аслан Авдуев" on social media and in the Russian press that we found:
 "There is one Allah" gesture (Odnoklassniki source)

 

Proud Chechen Aslan with a gun in Kaliningrad (VKontakte source)
 As an MMA fighter (source)

 As an Interpol mugshot (charges: murder, source)

Despite the repeated Interpol's and Russian government requests (source), the Polish Minister of Injustice failed to confirm the two Polish judicial extradition sentences yet (source), which is sine qua non for his deportation.

Thus this gentleman is now free to roam Poland (and soon other EU countries), together with co-religionist refugees such as these: 


See a fuller refugee gallery here.

Incidentally, there exists his younger namesake who still lives in Chechnya, and looks like this:

A younger Aslan Avduev, still in Grozny (Odnoklassniki source)
What is Aslan's favourite game? Call of Duty 4, of course (source).

By the way, did you know that human rights of everybody's asylum in Germany, etc. are supported nowadays on Twitter by automated pro-migration bots?

If you are such a bot, leave. If you are human, especially non-Muslim European, do tell me - what do you think?