2015-10-20

List do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: polityczne kryteria doboru finansowanych programówSent: Friday, October 16, 2015 To: 'XYZ@pcyf.org.pl'
Subject: Kryteria doboru dotowanych programów

Szanowni Państwo,

W swoim publicznym programie działalności piszecie: 

„Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne.” (źródło).

Z ciekawości zajrzałem do zasad finansowania i listy zaakceptowanych przez Państwa wniosków o dofinansowanie, które dają lepszy obraz celów działalności. Oto co Państwo wspierają: „Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora” (źródło)

Zaś wśród promowanych (zaakceptowanych) inicjatyw są takowe:

Fundacja Aktywizacja
Warszawa
Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji


Stowarzyszenie Amnesty International
Warszawa
Samorząd przyjazny prawom człowieka
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Warszawa
Zoom na Rady Seniorów - Uniwersytet Obywatelski
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a
Wrocław
Outsourcing usług technicznych przez instytucje publiczne
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Częstochowa
Monitoring wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce.
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Komercjalizacji Innowacji
Katowice
Środki publiczne a system zarządzania i wdrażania innowacji w organizacjach
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji
Nowa Sól
Audyt społeczny języka urzędowego w subregionie zielonogórskim
Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW ProCollegio
Warszawa
Monitoring zlecania usług prawniczych przez samorząd terytorialny
Fundacja "Promilitaria XXI"
Warszawa
STOP dla mowy nienawiści wobec kobiet w służbach mundurowych

Na tym zakończę, dotarwszy do 1/3 tej listy.

Proszę powiedzieć: co mają one wspólnego z „rozwojem dzieci i młodzieży”? Czemu zamiast na polskie dzieci (przypominam: taka jest nazwa Państwa fundacji i publicznie deklarowane cele), zamierzacie Państwo wydawać (co prawda cudze) pieniądze na militarystów (fundacja, wspierającej nowoczesne rozwiązania krajowego przemysłu obronnego” - źródło), na komercjalizację innowacji technologicznych przez biznes lub organizacje polityczne?

Czyż niektóre z nich to nie „podmioty zrzeszające grupy zawodowe, których celem jest jedynie wspieranie i ochrona interesów ich członków, oraz organizacje, których celem jest jedynie wspieranie jednego podmiotu (szkoły, uczelni, teatru itp.)”?

Oto niektóre z projektów, które z kolei odrzuciliście:
Fundacja Dziecięca Fantazja
Warszawa
,,Inkubator Powrotu" - pomoc rodzicom dzieci nieuleczalnie chorych.

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Opole
Wsparcie i terapia rodzin osób niepełnosprawnych "W Rodzinie tkwi siła"

Fundacja Edukacji i Wspierania Rozwoju EVOLVER
Chorzów
Aby się rozwijać- rozwój, wsparcie, terapia dzieci autystycznych oraz ich rodzin

Fundacja Krok Po Kroku
Oława
"Jestem mamą, jestem tatą mogę więcej"

Fundacja Lemoniada
Borzęcin
Wielospecjalistyczne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA
Warszawa
"Koń doda im skrzydeł - usprawnianie funkcjonowania  młodzieży niepełnosprawnej"Zakończę cytatem z komunisty Ferdynanda Lassalle’a – patrona jednej z politycznych organizacji (źródło) z powyżej listy Państwa planowanych grantów, moje wolne tłumaczenie :
"Nigdy nie poznałem niczego równie śmiesznego, zepsutego, a na dłuższą metę niemożliwego jak konstytucjonalizm ... doszedłem do przekonania, że nic nie ma większej przyszłości i nie jest bardziej dobroczynne niż monarchia, jeśliby tylko stała się monarchią społeczną. W takim przypadku namiętnie nosiłbym jej sztandar, a programy konstytucyjne szybko bym wrzucił do pieca."
Źródło: Rohan Butler, The Roots of National Socialism, 1783-1933 (Faber and Faber, 1941), str. 134 (więcej).

Czy też tak Państwo sądzą? Czy też tego chcecie uczyć nasze dzieci?

Państwa odpowiedź zamieszczę na swoim społeczno-politycznym blogu.

----------------

Odpowiedź 1:Przepraszamy, niestety nie możemy odebrać wiadomości. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z biurem Fundacji 22 826 10 16.

Please contact  PCYF's office tel. +48 22 826 1016


Odpowiedź 2:Szanowny Panie
Program Obywatele dla Demokracji jest realizowany w partnerstwie, przez Fundację im. Stefana Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Dotacje przyznawane są w ścieżkach tematycznych takich jak: zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniom, partycypacja obywatelska, kontrola obywatelska oraz dzieci i młodzież (http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/). Projekty, które Pan wymienił otrzymały dofinansowane (lub nie) w ramach innych ścieżek tematycznych niż dzieci i młodzież. Wszystkie wnioski oceniane były przez zespół niezależnych ekspertów, specjalizujących się w danym obszarze tematycznym, zgodnie z Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców
oraz kryteriami przedstawionymi w karcie oceny merytorycznej, stanowiących załącznik do Podręcznika. Dokumenty zamieszczone są na stronie programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl. Dokumenty oraz wytyczne zawarte w procedurach oceniania wniosków programu Obywatele dla Demokracji zostały zatwierdzone przez Biuro Mechanizmów Finansowych EOG w Brukseli.


Z poważaniem
XXX


----
Informacja i promocja
Obywatele dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego

No comments:

Post a Comment